Wheat

Vítáme vás v programu DON cast pro Evropu

DONcast® je nástroj, který je navržen pro pěstitele pšenice a umožňuje predikovat budoucí obsah toxinu deoxyvalenolu (DON) v době zralosti.

DON cast systém využívá aktuální údaje o počasí ve spojení s předpovědí a historickými daty. Současně vychází také z agronomických dat. To vše umožňuje přesnou předpověd obsahu DONu v zrně.

Pěstitelé mohou využít tohoto nástroje k:

  1. získání podkladů pro kvalifikované rozhodnutí, zda je, či není nutné aplikovat fungicid do klasu, s cílem snížit obsah DONu v zrně
  2. snazšímu rozhodování, která pole se zvýšeným ohrožením výskytem DONu sklízet jako první v pořadí
  3. poskytnutí včasného varování před nebezpečím zvýšeného obsahu DONu, což umožní jeho lepší, nebo alternativní rozhodnutí o umístění na trhu ještě před sklizní

V roce 2012 jsou tyto stránky určeny pracovníkům firmy Bayer a jejich spolupracovníkům za účelem založení agronomických dat pro následné ověření a začlenění do modelu. Pokud máte umožněn přístup, získáte možnost využít také další informace.

Uživatelské jméno  

Heslo  

zapoměl jste vaše heslo?